SEIF Tornados historie

I sommeren 2002 var der nogle fodboldspillere, der snakkede om en vinteraktivitet, og det var her de første grundlæggende trin til oprettelse af Strandby floorballklub blev besluttet. Omkring september samme år havde vi nedsat det første udvalg, som bestod af Bjarne Pedersen (formand), Claus Johansen, Michael Bang Henriksen og Nicolaj Nio Skrubbeltrang

SEIF hovedbestyrelse godkendte udvalget og var senere så venlige at sponsere ca. 50.000 kr. til opstart, hvor der bl.a. blev købt bander, mål, stave og bolde m.v.

Claus Johansen blev ansat som træner for herreholdet. Den første turneringskamp blev spillet den 6. oktober 2002 mod Outlaws FFK 3 Frederikshavn, hvor de tabte med 20 – 7 i Frederikshavn. Samme efterår formåede det nyopstartet U13 hold, med Torben Pedersen og Peter Kajgård som trænere, at blive nr. 3 i deres turnering, og kunne stolt tage den aller først pokal til klubben. (1) Herefter gik det stærkt. Foråret 2003 får klubben navnet ”Tornados”.

I sæson 2003/04 rykkede herreholdet op i 1. division. (2) De tabte første kamp i Odense med 1 mål. Anden kamp skulle spilles på hjemmebane. Her var der arrangeret røgkanoner, lys- og musik anlæg, samt ca. 300 tilskuere var mødt op for at støtte herrerne, som vandt kampen 9-1. Men pga. den tabte kamp mod Odense, var det dem der rykkede op i Elitedivision Vest i stedet for Strandby. Klubbens største bedrift var, da herrerne slog Brønderslev i en træningskamp (8-6), 4 dage før Brønderslev skulle spille DM semifinale. Klubben havde også et 2. divisionshold med i turneringen, som trænes af Kent Nielsen. Ligeledes bestod klubben også af et U13 hold (Træner: Torben Pedersen og Peter Kajgård) (3+4) og et U17 hold (Træner Bettina Glad). Førsteholdet havde mange gode spillere og en af dem var Søren Olsen, som året efter spillede på landsholdet. Fra U13 holdet spillede Michael Glad, som den dag i dag er med på landsholdet.

Året efter, sæson 2004/2005 måtte de trække førsteholdet, da der ikke var økonomi til at forsætte. Alene kørselsudgifterne løb op i 40-50.000 kr, da holdene ligaen var fra Århus (2 hold), Herning (2 hold), Esbjerg, Odense og Sønderborg. Tornados forsatte med 2 division med Martin Korsbro som træner, og et U13 og U17 hold hvor bl.a. Jeppe Thomsen, Mads Thomsen, Emil Larsen og Johan Pedersen deltog selv om de kun var 12-13 år.

I sæson 2005/06 kom der ny bestyrelse, da alle fra opstartsudvalget var stoppet, og Bjarne Pedersen fratrådte formandsposten efter 4 år. I stedet bliver bestyrelsen sat sammen af Carsten Pedersen, som formand, Pia Brandt Pedersen, Søren Pedersen, Klaus Kristensen og Henrik Oddershede.

Der er stigende interesse for floorball sporten. Derfor oprettes flere hold, nemlig U7, med Malene Jørgensen som træner. Dette hold er der særlig stor interesse for, men ligeledes vokser klubben med et U11 hold, samt Oldboys, et motionshold for mænd, som Klaus Kristensen og Henrik Oddershede står i spidsen for. U11 og U13 (5) (begge hold trænes af Klaus Kristensen og Henrik Oddershede) ligger i toppen af deres rækker i denne sæson med en super flot placering, som henholdsvis nr. 1 og nr. 2. Den store interesse gør, at det er svært at få træningstiderne til at gå op pga. manglende haltider, så det er klubbens største gøremål til næste sæson.

Der er rigtig stor fremgang i klubben. Klubbens medlemmer er steget fra 49 medlemmer i år 2006 til 91 medlemmer i 2007. I sæson 2006/07 består klubben af ungdomsholdene U7, U9, U11 og U13, samt Oldboys på seniorsiden. Carsten Jensen og Anders Kajgaard overtager trænerposten for U7/U9 fra Malene Jørgensen (6), som sammen med Pia Brandt Pedersen skal træne U11. Klaus Kristensen og Henrik Oddershede står for U13, der vinder deres række dette år. Som noget nyt i denne sæson, så starter Pia og Malene Powergirls op, der ligesom oldboys er et motionshold, blot for kvinder.

I sæson 2007/08 bliver der valgt ny bestyrelse. Carsten Jensen tiltræder som formand, Klaus Kristensen får næstformandsposten, Jane Eiersted bliver udnævnt til kasserer, Pia Brandt Pedersen som sekretær, og Anders Kajgaard og Henrik Oddershede som øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Pga. den store interesse for floorball, så oprettes der et U15 hold. Herudover får klubben sin egen hjemmeside – www.tornados.dk. Der arrangeres overnatning for ungdomsafdelingen, hvor der er rigtig stor opbakning til. De unge hyggede sig i hallen med diverse boldspil, og i fritidscenteret var der mulighed for at se film og hygge med vennerne. (7+8+9) Dette blev starten på et tilbagevendende arrangement. Ligeledes holdte Oldboys og Powergirls sæsonafslutning sammen med mad og lidt godt til ganen. Dette blev også en fast tradition for klubben.

Sæson 2008/09 var året hvor opstart af poderne skete. (10+11) Ligeledes var det året, hvor Nordea Prisen gik til Tornados. Klubben havde søgt kommunen om overtræksveste med nummer og logo, hvilket Nordea Prisen belønnede klubben med.
I sæson 2009/10 er medlemstallet oppe på ca. 120 medlemmer. Oldboys skifter navn til Tornados herre senior pga. yngre spillere på holdet. Der bliver dette år startet et U17 hold op. (12)

Den store interesse for herre senior gør, at der i sæson 2010/11 bliver oprettet et 3. division herre hold, og klubben ansætter Lars Jensen som træner. (13) Samtidig sker der en udskiftning i bestyrelsen. Henrik Oddershede stopper og Linda Jokumsen og Heidi Jæger Winther kommer med i bestyrelsen. Herudover lægges Strandby/Elling floorball sammen med Nielstrup.

Der er rigtig stor succes inden for floorball i Strandby, og det gør at man i sæson 2011/12 kan tælle mere end 20 spillere på både U7 og Powergirls holdene.

I sæson 2013/14 sker der endnu en omrokering i bestyrelsen. Anders Kajgaard tiltræder som formand, Carsten Jensen bliver næstformand. Jane Eiersted sidder stadig som kasserer. Stefan Eiersted bliver ansvarlig for cafeteriet med Heidi som sin højre hånd. Laura Larsen og Malene Jørgensen bliver udnævnt til sekretærer. Herudover er Kent Nørregaard, Sonni Læsø og Emil Larsen også medlem af bestyrelsen. Dette er også sæsonen, hvor klubben kommer på Facebook.

Det går super godt for klubben, og for hele tiden at videre udvikle de unge spillere, udvælges der nogle spillere til talenttræning. For at bygge videre på udviklingen af de unge spillere i klubben, så ansætter Tornados Jarkko Rinde (14), som coach for klubbens ungdomsafdeling. Hans opgave at hjælpe spillerne, men ikke mindst trænerne, således at børnene bliver trænet ens lige fra poderne til U17. De seneste år er klubbens ungdomshold også begyndt at tage guld med hjem til klubben, både til turneringerne, men også ved landsstævnet. Der er ligeledes sket en trænerforstærkning på herre senior. Michael Kold har overtaget posten fra Lars Jensen. (15) Som noget nyt forsøger man sig med at lave en sommertræning, for at holde floorball vedlige, selvom sæsonen er slut.

I sæson 2014/15 sker der endnu en fornyelse af bestyrelsen. Laura, Emil og Sonni trækker sig fra bestyrelsen, og ind kommer Rikke Høegh Mortensen, Tom Venland og Steen Thygesen. Anders sidder stadig som formand, Carsten som næstformand, Jane som kasserer, Malene som sekretær og Stefan som cafeteriachef, og Heidi og Kent som øvrige medlemmer. Det er en stor og solid bestyrelse, som supplere hinanden godt.

Klubben består den dag i dag af ca. 120 medlemmer fordelt på poder, U7, U9, U11, U13, U15, U17, herre senior, Powergirls og oldboys. Klubben kan byde Bettina Glad velkommen til Strandby igen, da hun overtager posten som træner på Powergirls. (16)

Det kan godt være at klubbens mange hold ikke altid ligger blandt toppen, men en ting man bestemt kan sige om Tornados er, at de ligger bestemt nr. 1 når det kommer til sammenhold og opbakning til klubbens mange arrangementer. (17) Når der afholdes arrangementer, så samler klubber gerne ca. 100 personer, samt der er stor opbakning, når der spilles på hjemmebane. Dette har også gjort, at der er blevet sat ekstra bænke op i hallen, samt blevet lavet en madvogn, så ikke man går glip af kampen. Herudover yder alle både virksomhederne i nærområdet og privatpersoner en kæmpe støtte til klubben ved at give sponsorater, samt at støtte op om klubbens årlige sponsordag, hvor de unge tjener penge ind til landsstævnet. (18) Hvis ikke der var den store støtte fra alle folk i området, så ville klubben ikke kunne overleve ret længe, og slet ikke investere i de forskellige projekter, der hele tiden er gang i.

Tornados floorball klub er helt sikkert en klub, der stadig er i fremgang. DaFu gør også en ekstra indsats for, at landets floorballklubber får flere medlemmer, og også et bedre samarbejde klubberne imellem, for jo flere hold der er at spille imod, jo flere medlemmer får klubberne også.